(ZP Bharti) जिल्हा परिषद मेगा भरती 2023ZP Bharti 2023 Jobmarathi

Rural Development Department, Government Of Maharashtra, Gram Vikas Vibhag Bharti 2023, Zilla Parishad Recruitment, ZP Recruitment 2023, ZP Bharti 2023 for 18357+ Health Supervisor. Health Care Worker, Pharmacist, Contract Gram Sevak, Junior Engineer, Junior Draftsman, Junior Mechanics, Junior Accounts Officer, Junior Assistant (Clerical), Junior Assistant (Accounts), Wireman, Fitter, Supervisor, Livestock Supervisor, Laboratory Technician, Mechanics, Rigman, Senior Assistant Clerk, Senior Assistant Accounts, Extension Officer & Civil Engineering Assistant & Stenographer (Higher Class) Posts. https://www.jobmarathi.com/2023/08/zp-bharti-2023-jobmarathi.html

जाहिरात क्र.: 01/2023

Total: 18357+ जागा

पदाचे नाव: 

पद क्र.पदाचे नावपद क्र.पदाचे नाव
1आरोग्य पर्यवेक्षक15जोडारी
2आरोग्य सेवक (पुरुष)16 पर्यवेक्षिका
3आरोग्य सेवक (महिला)17 पशुधन पर्यवेक्षक
4औषध निर्माण अधिकारी18प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
5कंत्राटी ग्रामसेवक19यांत्रिकी
6कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)20रिगमन (दोरखंडवाला)
7कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)21 वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक
8कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी)22वरिष्ठ सहाय्यक लेखा
9कनिष्ठ आरेखक23विस्तार अधिकारी (कृषी)
10कनिष्ठ यांत्रिकी24विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)
11कनिष्ठ लेखाधिकारी25 विस्तार अधिकारी (शिक्षण)
12कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)26 विस्तार अधिकारी (पंचायत)
13कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)27स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम/लघुपाटबंधारे)
14तारतंत्री28लघुलेखक (उच्चश्रेणी)

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: (i) विज्ञान शाखेतील पदवी   (ii) बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी असणारा 12 महिन्यांचा कोर्स
 2. पद क्र.2: 10वी उत्तीर्ण
 3. पद क्र.3: सहाय्यकारी प्रसाविका आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमध्ये नोंद
 4. पद क्र.4: B.Pharm/D.Pharm
 5. पद क्र.5: 60% गुणांसह 12वी उत्तीर्ण किंवा अभियांत्रिकी डिप्लोमा किंवा BWS किंवा कृषी डिप्लोमा/पदवी
 6. पद क्र.6: स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/डिप्लोमा
 7. पद क्र.7: विद्युत अभियांत्रिकी पदवी/डिप्लोमा
 8. पद क्र.8: यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी/डिप्लोमा
 9. पद क्र.9: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) स्थापत्य आरेखक कोर्स
 10. पद क्र.10: (i) तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या यांत्रिकी विषयातील कोर्स   (ii) 05 वर्षे अनुभव
 11. पद क्र.11: (i) पदवीधर  (ii) 05 वर्षे अनुभव
 12. पद क्र.12: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) मराठी व इंग्रजी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
 13. पद क्र.13: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) मराठी  टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
 14. पद क्र.14: तारतंत्री प्रमाणपत्र
 15. पद क्र.15: (i) 04थी उत्तीर्ण    (ii) 02 वर्षे अनुभव
 16. पद क्र.16: समाजशास्त्र / गृहविज्ञान/शिक्षण/ बालविकास/पोषण पदवी
 17. पद क्र.17: पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी किंवा समतुल्य.
 18. पद क्र.18: भौतिकशास्त्र/रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र/प्राणीशास्त्र/मायक्रोबायोलॉजी पदवी
 19. पद क्र.19: 10वी उत्तीर्ण   (ii) ITI (यांत्रिकी/विद्युत/ऑटोमोबाईल) प्रमाणपत्र
 20. पद क्र.20: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) अवजड वाहन चालक परवाना   (iii) 01 वर्ष अनुभव
 21. पद क्र.21: पदवीधर
 22. पद क्र.22: (i) B.Com  (ii) 03 वर्षे अनुभव
 23. पद क्र.23: कृषी पदवी किंवा समतुल्य
 24. पद क्र.24: विज्ञान,कृषी, वाणिज्य, किंवा वाडःमय शाखेची अर्थशास्त्र किंवा गणित/सांख्यिकी विषयासह पदवी
 25. पद क्र.25: (i) 50% गुणांसह  B.A/B.Sc/B.Com   (ii) B.Ed    (iii) 03 वर्षे अनुभव
 26. पद क्र.26: विधिद्वारे संस्थापित विद्यापीठाची पदवी.
 27. पद क्र.27: 10वी उत्तीर्ण +स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक कोर्स किंवा समतुल्य किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी डिप्लोमा पदव्युत्तर पदवी
 28. पद क्र.28: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) इंग्रजी किंवा मराठी लघुलेखन 120 श.प्र.मि.   (iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. व मराठी 30 श.प्र.मि.

जिल्हानिहाय पद संख्या: 

अ.क्र.जिल्हा पद संख्या अ.क्र. जिल्हा पद संख्या
1अहमदनगर93718नांदेड628
2अकोला19नंदुरबार475
3अमरावती65320नाशिक1038
4छ. संभाजी नगर (औरंगाबाद)43221उस्मानाबाद453
5बीड56822पालघर991
6भंडारा32023परभणी301
7बुलढाणा49924पुणे1000
8चंद्रपूर51925रायगड840
9धुळे26रत्नागिरी715
10गडचिरोली58127सांगली754
11गोंदिया33928सातारा972
12हिंगोली20429सिंधुदुर्ग334
13जालना30सोलापूर674
14जळगाव62631ठाणे255
15कोल्हापूर72832वर्धा371
16लातूर47633वाशिम242
17नागपूर55734यवतमाळ875

वयाची अट: 25 ऑगस्ट 2023 रोजी,  [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

 1. आरोग्य सेवक (महिला): 18 ते 42 वर्षे
 2. आरोग्य सेवक (महिला) मागास प्रवर्ग: 18 ते 45 वर्षे
 3. आरोग्य सेवक (पुरुष): 18 ते 47 वर्षे
 4. पर्यवेक्षिका: 21 ते 40 वर्षे
 5. उर्वरित इतर पदे: 18 ते 40 वर्षे

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/-   [मागासवर्गीय/अनाथ:₹900/-, माजी सैनिक: फी नाही]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 25 ऑगस्ट 2023 (11:59 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online

English 

Advertisement NO.: 01/2023

Total: 18357+ Posts

Name of the Post:  

Post No.Name of the PostPost No.Name of the Post
1Health Supervisor15Fitter
2Health Care Worker (Male)16Supervisor
3Health Care Worker (Female)17Livestock Supervisor
4Pharmacist18Laboratory Technician
5Contract Gram Sevak19Mechanics
6Junior Engineer (Civil)20Rigman
7Junior Engineer (Electrical)21Senior Assistant Clerk
8Junior Engineer (Mechanical)22Senior Assistant Accounts
9Junior Draftsman23Extension Officer (Agriculture)
10Junior Mechanics24Extension Officer (Statistics)
11Junior Accounts Officer25Extension Officer (Education)
12Junior Assistant (Clerical)26Extension Officer (Panchayat)
13Junior Assistant (Accounts)27Civil Engineering Assistant (Construction/Minor Irrigation)
14Wireman28Stenographer (Higher Class)

Educational Qualification:

 1. Post No.1: (i) Degree in Science (ii) 12 Months Course for Multipurpose Health Workers
 2. Post No.2: 10th pass
 3. Post No.3: Assistant Midwives and Registered in Maharashtra Paraicharya Parishad
 4. Post No.4: B.Pharm/D.Pharm
 5. Post No.5: 12th pass with 60% marks or Engineering Diploma or BWS or Agriculture Diploma/Degree
 6. Post No.6: Degree/Diploma in Civil Engineering
 7. Post No.7: Degree/Diploma in Electrical Engineering
 8. Post No.8: Degree/Diploma in Mechanical Engineering
 9. Post No.9: (i) 10th Pass  (ii) Architectural Drafting Course
 10. Post No.10: (i) Course in Mechanical from Technical Education Department (ii) 05 years experience
 11. Post No.11: (i) Graduate (ii) 05 years experience
 12. Post No.12: (i) 10th pass  (ii) Marathi and English Typing 30 S.P.M.
 13. Post No.13: (i) 10th pass  (ii) Marathi Typing 30 S.P.M.
 14. Post No.14: Certificate in Wiring
 15. Post No.15: (i) 04th pass (ii) 02 years experience
 16. Post No.16: Degree in Sociology / Home Science / Education / Child Development / Nutrition
 17. Post No.17: Degree in Veterinary Science or equivalent.
 18. Post No.18: Degree in Physics/Chemistry/Biology/Zoology/Microbiology
 19. Post No.19: 10th Pass  (ii) ITI (Mechanical/Electrical/Automobile) Certificate
 20. Post No.20: (i) 10th pass  (ii) Heavy Vehicle Driving License  (iii) 01 year experience
 21. Post No.21: Graduate
 22. Post No.22: (i) B.Com (ii) 03 years experience
 23. Post No.23: Degree in Agriculture or equivalent
 24. Post No.24: Degree in Science, Agriculture, Commerce, or Arts with Economics or Mathematics/Statistics
 25. Post No.25: (i) B.A/B.Sc/B.Com with 50% marks (ii) B.Ed (iii) 03 years experience
 26. Post No. 26: Degree from a university established by law.
 27. Post No.27: 10th Pass +Civil Engineering Assistant Course or equivalent or Civil Engineering Degree Diploma Post Graduate Degree
 28. Post No.28: (i) 10th Pass (ii) English or Marathi Short Writing 120 wpm. (iii) English Typing 40 wpm and Marathi 30 wpm

 District Wise Number of Posts:

Sr. No.DistrictNo. of Vacancy Sr. No.DistrictNo. of Vacancy
1Ahmednagar93718Nanded628
2Akola19Nandurbar475
3Amaravati65320Nashik1038
4Aurangabad43221Osmanabad453
5Beed56822Palghar991
6Bhandara32023Parbhani301
7Buldhana49924Pune1000
8Chandrapur51925Raigad840
9Dhule26Ratnagiri715
10Gadchiroli58127Sangli754
11Gondia33928Satara972
12Hingoli20429Sindhudurg334
13Jalna30Solapur674
14Jalgaon62631Thane255
15Kolhapur72832Wardha371
16Latur47633Washim242
17Nagpur55734Yavatmal875

Age Limit: as on 25 August 2023, [Reserved Category: 05 years Relaxation]

 1. Health Care Worker (Female): 18 to 42 years
 2. Health Care Worker (Female) Backward Category: 18 to 45 years
 3. Health Care Worker (Male): 18 to 47 years
 4. Supervisor: 21 to 40 years
 5. Remaining Other Posts: 18 to 40 years

Job Location: All over Maharashtra

Fee: Open Category: ₹1000/- [Reserved Category/Orphans: ₹900/-, ExSM: No Fee]

Last Date of Online Application: 25 August 2023 (11:59 PM)

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

Divider

Ahmednagar ZP Bharti 2023 , Akola ZP Bharti 2023 , Amravati ZP Bharti 2023 , Aurangabad ZP Bharti 2023 , Beed ZP Bharti 2023 , Bhandara ZP Bharti 2023 , Buldhana ZP Bharti 2023 , Chandrapur ZP Bharti 2023 , Dhule ZP Bharti 2023 , Gadchiroli ZP Bharti 2023 , Gondia ZP Bharti 2023 , Hingoli ZP Bharti 2023 , Jalna ZP Bharti 2023 , Jalgaon ZP Bharti 2023 , Kolhapur ZP Bharti 2023 , Latur ZP Bharti 2023 ,  Nagpur ZP Bharti 2023 , Nanded ZP Bharti 2023 , Nandurbar ZP Bharti 2023 , Nashik ZP Bharti 2023 , Osmanabad ZP Bharti 2023 ,Palghar ZP Bharti 2023, Parbhani ZP Bharti 2023 , Pune ZP Bharti 2023 , Raigad ZP Bharti 2023 , Ratnagiri ZP Bharti 2023 , Sangli ZP Bharti 2023 , Satara ZP Bharti 2023 , Sindhudurg ZP Bharti 2023 , Solapur ZP Bharti 2023 , Thane ZP Bharti 2023 , Wardha ZP Bharti 2023 , Washim ZP Bharti 2023 & Yavatmal ZP Bharti 2023.