(DMA) महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय भरती – मुख्य परीक्षा [1889 जागा]
Total: 1889 जागा
पदाचे नाव:  
स्थापत्य अभियंता (गट क): 367 जागा
विद्युत अभियंता (गट क): 63 जागा
संगणक अभियंता (गट क): 81 जागा
पाणी पुरवठा,जलनिस्सारण व स्वच्छता  अभियंता (गट क): 84 जागा
लेखापाल /लेखापरीक्षक (गट क): 528 जागा
कर निर्धारण प प्रशासकीय अधिकारी (गट क): 766 जागा
शैक्षणिक पात्रता: 
पद क्र.1: B.E./B.Tech (Civil) किंवा समतुल्य.
पद क्र.2: B.E./B.Tech (Electricals) किंवा समतुल्य.
पद क्र.3: B.E./B.Tech (Computer) किंवा समतुल्य.
पद क्र.4: B.E/B.Tech (Mechanical) किंवा B.E./B.Tech (Environment) किंवा समतुल्य.
पद क्र.5: वाणिज्य शाखेतील पदवी
पद क्र.6: कोणत्याही शाखेतील पदवी.
वयाची अट: 21 ते 38 वर्षे  [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]
प्रवेशपत्र: 04 ते 18 मे 2018 
पूर्व परीक्षा (CBT): 18 मे 2018
Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 27 एप्रिल 2018
शैक्षणिक पात्रता: पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण
Fee: अमागास: ₹600/-   [मागासवर्गीय: ₹300/-]
प्रवेशपत्र: 24 ऑगस्ट ते 02 सप्टेंबर 2018
मुख्य परीक्षा (CBT): 02 सप्टेंबर 2018
Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 12 ऑगस्ट 2018
Online अर्ज: Apply Online 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here