नागपुर महानगर पालिका येथे थेट मुलाखती द्वारे भरती 2018

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018

थेट मुलाखती द्वारे

भर्ती कार्यालय (Recruitment office) :आरोग्य विभाग महानगरपालिका नागपुर येथे
जाहिरात क्र. (Advt. No.) :553/PR/27/01/18
पद भर्ती पद्धत (Posting Type) :कंत्राटी पद्धत (Contract Basis)
एकूण पद संख्या (Total Posts) :04 जागा

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Post Vacancies Details as below

पद नाम व संख्या (Post Name) :
 1. वरिस्ठ पशुवैद्यक : 01 जागा
  • OPEN – 01 जागा
 2. पशुवैद्यक : 03 जागा
  • OPEN – 02 जागा
  • SC – 01 जागा
 3. पॅरावेट : 01 जागा
  • OPEN – 01 जागा

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Pay scale Details as below

पेस्केल (Pay Scale) :
 • 10,000/- रु ते 20,000/- पर्यंत (पद नुसार)

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Educational Qualification Details as below

शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualification) :
 1. वरिस्ठ पशुवैद्यक :
  • मान्यता प्राप्त संस्था/विद्यापीठ मार्फ़त पशुवैद्यकीय शास्त्रातील B.V.S.C.&A.H.
  • राज्य पशुवैद्यक परीक्षादेचे नोंदणी प्रमाणपत्र
  • मोकाट स्वनाची नसबंदी करण्याबाबतचा किमान 03 वर्षे अनुभव असावा.
 2. पशुवैद्यक :
  • मान्यता प्राप्त संस्था/विद्यापीठ मार्फ़त पशुवैद्यकीय शास्त्रातील B.V.S.C.&A.H.
  • राज्य पशुवैद्यक परीक्षादेचे नोंदणी प्रमाणपत्र
  • मोकाट स्वनाची नसबंदी करण्याबाबतचा अनुभव असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
 3. पॅरावेट :
  • मान्यता प्राप्त संस्था/विद्यापीठ मार्फ़त पशुवैद्यकीय शास्त्रातील पदविका (Diploma) परिक्षा उत्तीर्ण आवश्यक.

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Age limits Details as below

वयोमर्यादा (Age Limits) :08/02/2018 रोजी
 • मागास प्रवर्ग : 43 वर्षे पर्यंत.
 • आधिक माहिती करीता जाहिरात वाचावी.

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Selection Process Details as below

निवड पद्धत(Selection Process) :
 • मुलाखती द्वारे

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | How to apply Details as below

अर्ज पद्धत (How to Apply) :
 • अर्ज हे फ़क्त थेट मुलाखती द्वारे भरली जातील.

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Interview Address Details as below

मुलाखातीस उपस्थित रहण्याचा पत्ता (Direct Interview Venue/Address) :
नागपुर महानगरपालिका,
छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय ईमारत,
सिव्हिल लाईन्स, नागपुर कार्यालय .

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Official Web address Details as below

आधिकृत संकेत स्थल (Official Sites) :

टिप (Note) :
 1. शैक्षणिक अर्हता,वयोमर्यादा,सामाजिक व समांतर आरक्षण नुसार पदाची संख्या,विहित परीक्षा शुल्क,अर्ज करण्याची पद्धत ,विविध महत्वाच्या दिनांक,परीक्षेबाबत तपशील व इतर अधिक माहिती साठी जाहिरात वाचावी.
 2. जाहिरात वाचूनच अर्ज करावा.
 3. जाहिरात Download लिंक व अर्ज करण्याची Online लिंक खालील बाजुस दिलेली आहे.

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Important dates Details as below

महत्वाचे दिनांक (Important Dates) :
थेट मुलाखतीचा दिनांक (Direct Interview Date) : 08/02/2018 रोजी सकाळी 11:00 वा पासून.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here