महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठातील प्रवेश प्रक्रिया 2018-19 Maha Agri Admission 2018-19

0
महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठातील प्रवेश प्रक्रिया 2018-19Maha Agri Admission 2018-19पदवी अभ्यासक्रम:◼B.Sc. (Hons) Agriculture◼B.Sc. (Hons) Horticulture◼B.Sc. (Hons) Forestry◼B. Tech. (Agricultural Engineering)◼B. Tech. (Food Technology)◼B.Sc. (Hons) Community...

B.Pharmacy/Pharm.D Admission 2018-19

0
B.Pharmacy/Pharm.D Admission 2018-19शैक्षणिक पात्रता:  (i) 50 % गुणांसह 12 वी उत्तीर्ण (PCMB) किंवा 50 % गुणांसह डिप्लोमा    (ii) MHT-CET 2018/NEETFee(प्रवेशअर्ज): General: ₹800/-   Online अर्ज करण्याची शेवटची...

B.E./ B.Tech. Admission 2018-19

0
B.E./ B.Tech. Admission 2018-19शैक्षणिक पात्रता:  (i) 50 % गुणांसह 12 वी उत्तीर्ण (विज्ञान) किंवा 50 % गुणांसह डिप्लोमा    (ii) MHT-CET 2018/JEE(Main) Paper IFee(प्रवेशअर्ज):  General: ₹800/-   Online...